ponedjeljak, 10. listopada 2011.

Sastanak društva 05. listopada 2011.

U srijedu 05. listopada održan je sastanak  na kojem je prisustvovalo 14 članova društva. Raspravljano je o raznim temama. Za sve one koji nisu bili, evo dnevnog reda i zaključaka:

DNEVNI RED

1. ČIŠĆENJE I MARKIRANJE STAZA
·         Izvještaj o završenom markacijskom tečaju;
·         Plan rada – čišćenje i markiranje triju staza;
·         Prijedlozi: staze na Hum, Kopilu i Dub
·         Rasprava: Članovi su dali prijedlog da se staza na Dub zamijeni stazom prema zapadnom dijelu općine, tj. prema kampu Mindel i uvali Gradina; Također je dat prijedlog da se markira i staza do Vele Spile. Utvrđeno je da se kao prioritet uzme staza na brdo Hum.
·         Odabir povjerenika za planinarske puteve;

2. OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA (OPŠ)
·         Opće obavijesti: termin, cijena, obaveze
OPŠ bi započela kroz treći mjesec sljedeće (2012.) godine. Okvirna cijena bi bila oko 300 kn. Trajala bi 6 tjedana u kojima bi se održavala teoretska predavanja, praktična predavanja i izleti.

3. FINANCIJSKI PLAN
·         Izvještaj o fazi izrade financijskog plana društva
Rasprava: Predsjednica društva Ranka Padovan izvjestila je o financijskom planu društva koji je u izradi kao i o svom sastanku sa donačelnicom Tanjom Vučetić koja je obećala financijsku pomoć društvu u iznosu do 4000,00kn. Članovi su predložili da financijsku pomoć za čišćenje staza potražimo i u Turističkoj zajednici, a da alat za čišćenje posudimo kod vatrogasaca.

4. PLAN IZLETA U NOVOJ SEZONI
·         Plan izleta do kraja godine (prijedlozi uprave)
Do kraja 2011. godine društvo će se posvetiti uređenju jedne od planiranih staza. Broj izleta biti će sveden na minimum;
·         Plan izleta poslije nove godine (prijedlozi uprave)
Upravni odbor se obavezuje da će u novoj godini (2012.) organizirati određeni broj izleta (7 – 9) o kojima će članovi biti pravovremeno obaviješteni. U tim izletima biti će onih jednostavnijih (poludnevnih), srednje zahtjevnih (jednodnevnih) i zahtjevnih (višednevnih). Također, u novoj godini će društvo započeti sa intezivnijim radom sa djecom za koje treba organizirati posebne izlete;
·         Prijedlozi izleta članova – preuzimanje odgovornosti organizacije
Rasprava: Lena Marinović je obećala da će u narednoj godini (mogući termin: ožujak – travanj) organizirati dvodnevni izlet na otok Hvar.

5. PRAVILA PONAŠANJA NA DRUŠTVENIM IZLETIMA
·         Vođa izleta i pomoćnici
Svaki organizirani izlet mora imati svoga vođu, osobu koja planira, upravlja i realizira izlet. On mora imati bar jednog pomoćnika, osobu koja pozna stazu i plan izleta, koji mu pomaže u realizaciji. Vođa mora o planu izleta obavijestiti članove prije polaska (na društvenom sastanku, putem oglasne ploče i Facebook stranice);
·         Opća pravila ponašanja
Članovi moraju poštovati vođu izleta i njegove odluke. Ritam hoda je usklađen sa sporijim članovima skupine;
·         Obavezna oprema na izletima
Popis opreme je izvješen na oglasnoj ploči, a biti će i na Facebook stranici te blog stranici.

6. OSTALO
·         Kupovina majica s logotipom društva (cijena 80,00 kn za članove, cijena 100,00 kn za nečlanove)
Rasprava: Donešena je odluka da majica društva bude plave boje sa pojednostavljenim grbom društva na prednjoj strani i karakterističnim motivom te imenom društva na stražnoj strani (izgled majice). Do sljedećeg sastanka članovi se moraju odlučiti o broju i veličine majica koje bi kupili. Toni Selestrin dao je prijedlog da se grb društva napravi u obliku tekstilnog amblema. Izrada matrice bi koštala oko 300,00kn, a svakog pojedinačnog amblema oko 30,00 kn. Gospodin Dragiša Barčot Čangarija je obećao sponzorirati izradu matrice sa iznosom od 150,00 kn. Članovima se svidjela ideja tako da se Toni obavezao detaljno raspitati o mogućnosti i cijeni izrade amblema;
·         Predstavljanje knjige Planinarski vodič po Hrvatskoj  autora Alana Čaplara
Gospođa Franica Lozić, zastupnik Mozaik knjige je prestavila ovu vrlo zanimljivu knjigu članovima društva. Cijena knjige iznosi 249,00kn;
·         Sudjelovanje u kreiranju bloga (mareta-velaluka.blogspot.com)
Članstvo se poziva na sudjelovanje u kreiranju bloga društva na kojem bi se objavljivali doživljaji i slike sa izleta;
·         Uvjerenja HGSS-a
Izvještaj o primitku uvjerenja HGSS-a o završenom tečaju za turističkog vodiča
Rasprava: Donešena je odluka da se uvjerenja podijele na posebnom sastanku obzirom da su tečaj završili pretežito nečlanovi društva;
·         Sljedeći sastanak i aktivnosti društva
Rasprava: Sljedeći sastanak društva održati će se u srijedu 12. listopada sa početkom u 20:00 sati. Na njemu bi se trebali dogovoriti o izletu koji bi se održao za vikend (15. – 16. listopada). Prijedlog je da se započne sa čišćenjem staze na brdo Hum.

Nema komentara:

Objavi komentar